Byts Bytesring Sthlm

BYTS Bytesring Stockholm

BYTS står för "Bytesring Stockholm" och är en ideell förening som driver ett lokalt system för byte av varor och tjänster med det kanadensiska LETS (Local Exchange Trading System) som förebild. Medlemmarna kan handla av varandra utan vanliga pengar. Istället används en egen valuta, byts, med ungefär samma värde som kronan. Byts finns bara som poäng i en dator, inte som sedlar och mynt. BYTS är alltså en kombination av en annonsförmedling och ett bokföringssystem. Det är en lokal ekonomi.

KONTAKT
BYTS
byts@bytsbytesring.se