Föreningen Västsahara

www.vastsahara.net

Föreningen Västsahara är en solidaritetsorganisation som bedriver
informations- och opinionsarbete kring Västsaharafrågan. Västsahara, som
till stora delar är ockuperat av Marocko sedan 1975, ska enligt FN
avkoloniseras. Föreningen Västsahara är partipolitiskt och religiöst
obunden.

Föreningen ger ut tidskriften Västsahara -Nordens enda tidskrift om Västsahara

Kontakt
Tidskriften Västsahara
c/o Afrikagrupperna
Linnégatan 21
413 04 Göteborg