Internationella Arbetslag, IAL

IAL är en fredsförening som arrangerar internationella volontärläger i Sverige och förmedlar volontärer till volontärläger utomlands.
IAL är den svenska grenen av SCI organisation (Service Civil International). IAL:s grund tanke är att när människor lever och arbetar tillsammans med ett projekt bryts barriärer ned och förståelsen ökar.
På detta praktiska och jordnära sätt vill IAL verka för fred och internationell solidaritet

www.ial.se

KONTAKT

info@ial.se