Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV)

www.vimanskor.se

Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV) är ett partipolitiskt obundet, feministiskt och pacifistiskt kvinnoförbund med hjärtat till vänster.

SKV verkar för:

• jämlikhet mellan kvinnor och män, byggd
på lika rättigheter och skyldigheter i privatliv,
yrkesliv och samhälle.
• fred och fredlig konfliktlösning och motverka
alla former av våld, förtryck, krig och
krigshandlingar.
• alla människors lika värde och motverka
kommersiell exploatering som trafficking och
slavarbete.
• ett resursbevarande samhälle, baserat på
människors grundläggande behov och sambanden
i naturen.
• solidaritet mellan folkgrupper, regioner och
nationer.

KONTAKT
Arbetsgruppen, SKV, Stockholm:
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

email: skvsto@gmail.com

Kontaktkvinnor:
Gunnel Bemerfeldt
Agneta Norberg

SKV_loggaNY