· maria.bergstrand

Fredagar : Kortfilmslunch i Världsbiblioteket

Välkomna att se och diskutera korta filmer på fredagar i Världsbiblioteket (egen lunchlåda bas). 
första filmen 20/10 kl 12.00 Cast in Sand : A tale of two women