2019-10-04 18:00 Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40

Från maktlöshet till inflytande

2019-10-05 17:00 Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40

Kulturafton med gäster från Bolivia. Musik Mat Mingel