Latinamerikagrupperna

www.latinamerikagrupperna.se

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsorganisation som sedan 1968 verkar i Sverige och Latinamerika. I de sju samarbetsländerna jobbar Latinamerikagrupperna med projekt, ungdomspraktikanter, personal i utvecklingssamarbete samt utbyten, med inriktning på ursprungsfolk, lantarbetare och ungdomar. I Sverige arbetar Latinamerikagrupperna med opinionsbildning och information. Latinamerikagrupperna har inga kopplingar till någon kyrka eller något parti. Däremot är det en politisk organisation som tydligt tar ställning för marginaliserade människor och vill skapa en värld som respekterar mänskliga rättigheter och fördelar resurser rättvist.

Latinamerikagrupperna ger ut tidskriften Latinamerika och publicerar hemsidorna
www.latinamerikagrupperna.se och är en av organisationerna som producerar webbplatsen latinamerika.nu


KONTAKT
info@latinamerikagrupperna.se
tel 08-55 69 75 30
Postadress:
Latinamerikagrupperna
Tegelviksgatan 40
SE-116 41 Stockholm

Latinamerikagrupperna