Historik

Aktuellt: Världsbiblioteket publicerar fri e-bok i samband med Kulturarvsdagen: Textilfabrikerna vid Barnängen

Tema för Kulturarvsdagen 2015 ,11-13/9 var Människors värv och verk – en resa i industri- och teknikhistoria

---------------------------------------------

Solidaritetshuset - föreningshistoria

Ut ur skrubbarna – nu behöver vi något rejält! Så löd rubriken på vårt första kampanjblad från 1979 för ett gemensamt hus
Läs mer om hur det hela började och hur Solidaritetshuset utvecklats sedan dess

Barnängen  - byggnaden och områdets historia

Läs mer om Textilfabrikerna vid Barnängen och husens skiftande användnnig från 1700-talet och framåt.