Svenska Västsaharakommittén

https://svenskavastsaharakommitten.se

Svenska Västsaharakommittén  (tidigare Föreningen Västsahara) är en solidaritetsorganisation som bedriver
informations- och opinionsarbete kring Västsaharafrågan. Västsahara, som
till stora delar är ockuperat av Marocko sedan 1975, ska enligt FN
avkoloniseras. Föreningen Västsahara är partipolitiskt och religiöst
obunden.

Föreningen ger ut tidskriften Västsahara -Nordens enda tidskrift om Västsahara