Föreningen Tillsammans

Föreningen Tillsammans är en ideell organisation som arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld. Genom att sprida kunskap, erbjuda stöd och arbeta med påverkan motverkar och förebygger vi sexuellt våld. Vi tror att förändring är möjligt!

För kontakt:

hej@foreningentillsammans.se
För mer information: se hemsidan.