Tillgänglighet

Infart/angöringsväg från Tegelviksgatan in på Barnängens gård-området utan hinder.
Från Busshållsplats Barnängen går man via Tegelviksgatan in på Barnängens gård-området utan hinder.
Ingång till Barnängsområdet från Barnängsgatan via portal med trappsteg.

Huvudentré. Lutning ned mot entrédörr. Automatisk dörröppning ute och inne. Rullstol kommer in. Ca 2 meter till hiss.

Sidoentré, dirket till konferens/möteslokal Draken Ramp saknas.

Hiss. Rymlig hiss för rullstol /permobil. Bred dörr. Automatisk dörröppnare och medföljande innerdörrar. Talande våningsvisare.

Glasdörrar till foajé på våningsplan samt till korridorer har dörröppnare.

Trappa inomhus med ledstång. Markerade steg.

Toaletter. Tillgång till RWCtoalett i entré på plan 4. Rullstolsanpassad toalett saknas på bottenplanet, men nedfällbara handtag finns till den större toaletten.

Generellt. Ramper saknas vid trösklar. Flyttbar ramp finns att låna.

Hörslinga i möteslokaler saknas

Skötbord finns på toalett plan 1

Askkopp finns utanför huvudentrén

Ringklocka finns vid huvudentré

Obemannad Reception finns vardagar 9-15


HITTA HIT

KONTAKT