Tillgänglighet

Infart/angöringsväg från Tegelviksgatan in på Barnängens gård-området utan hinder.
Från Busshållsplats Barnängen går man via Tegelviksgatan in på Barnängens gård-området utan hinder.
Ingång till Barnängs-området från Barnängsgatan via portal med trappsteg.

Huvudentré. Lutning ned mot entrédörr. Automatisk dörröppning ute och inne. Rullstol kommer in. Ca 2 meter till hiss.

Sidoentré, dirket till konferens/möteslokal Draken Ramp saknas.

Hiss. Rymlig hiss för rullstol /permobil. Bred dörr. Automatisk dörröppnare och medföljande innerdörrar. Talande våningsvisare.

Glasdörrar till foajé på våningsplan samt till korridorer har dörröppnare.

Trappa inomhus med ledstång. Markerade steg.

Toaletter. Allmän rullstolsanpassad toalett saknas.

Generellt. Ramper saknas vid trösklar. Flyttbar ramp finns att låna.

Hörslinga i möteslokaler saknas

Skötbord finns på toalett plan 1

Askkopp finns vid huvudentrén

Ringklocka finns vid huvudentré

Obemannad Reception finns vardagar 9-15

HITTA HIT

KONTAKT