Svensk-Kubanska Föreningen

www.svensk-kubanska.se

SVENSK-KUBANSKA FÖRENINGEN är en partipolitiskt obunden förening med målsättningen att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen samt att främja kontakter och samarbete mellan de svenska och kubanska folken.

Svensk-Kubanska Föreningen är uppbyggd av lokalavdelningar och lokalgrupper på olika orter i landet. Dessa står för den utåtriktade verksamheten och medlemsaktiviteter inom sitt verksamhetsområde, samt bidrar aktivt till föreningens gemensamma arbetsuppgifter. Den nationella styrelsen, i vilken ingår representanter för det lokala arbetet, styrelsens arbetsutskott och föreningens kansli med förbundssekreterare, utför arbetet centralt.
Föreningen centralt leder publikationsverksamhet och framställning av informationsmaterial som underlättar lokalavdelningamas verksamhet, svarar för föreningens insamlingar, reseverksamhet m m, svarar för främjandet av kontakterna mellan kubanska och svenska officiella organ, samt för utbyte inom kultur och idrott och på det tekniskt /vetenskapliga området.
Föreningen centralt har till uppgift att stödja och samordna lokalavdelningamas och lokalgruppernas verksamhet.

KONTAKT

Svensk-Kubanska Föreningen
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

tel/fax 08-31 95 30
info@svensk.kubanska.se