Digital solidaritet

Vad innebär Världsbibliotekets satsning Digital Solidaritet?

Världsbiblioteket har under flera års tid arbetat intensivt med ett projekt som rör "Digital solidaritet". Hittills har det resulterat i en föreläsningsserie, en stor utredning, fyra konferenser, flera workshops, samt byggandet av ett öppet digitalt arkiv - Globalarkivet.

Här följer en lista över Världsbibliotekets initiativ för Digital Solidaritet:

1.Seminarier och konferenser har arrangerats av Världsbiblioteket själva eller tillsammans med medarrangörer inom ramen för satsningen Digital solidaritet. Till några av föreläsningarna har vi sparat ppt här.

2. Egen avdelning för Digital Solidaritet på Världsbiblioteket Avdelningen samlar böcker, rapporter och annat material som kretsar kring open access, öppen källkod och ger perspektiv på dagens upphovsrätt, samt introducerar litteratur som diskuterar vad en radikal kultursyn i det digitala informationssamhället egentligen kan betyda.

3. Manualer och handledningar. Världsbiblioteket har producerat flera handledningar för föreningar och institutioner.

- Digitalisering, arkivering, publicering : en praktisk handbok för sociala rörelser

- Effektivt skydd på Internet : 6 idéer för de som behöver defensiv teknologi för att skydda yttrandefrihet från auktoritära regimer och fyra sätt vi andra kan hjälpa till på

- En guide till anonyma e-postkonton : Var inte en Petraeus

Se även Lär-dig-mer-guiderproducerade av .SE
t.ex Digitalt källskydd - en introduktion

4. Creative Comons-licenser
Världsbiblioteket har valt att arbeta med Creative Commons-licenser för att underlätta spridning av publikationer på nätet, exempelvis materialet i Globalarkivet Världsbiblioteket ger handfasta råd och tips till föreningar hur man kan använda licenserna.

Creative Commons Sverige -presenterar licenserna och tillhandahåller en rad pedagogiska resurser, bl.a det interaktiva verktyget Licensiera ditt verk

Läs mer om olika licenser i Copyright - Copyleft : en guide om upphovsrätt och licenser på nätet
Creative Commons -affisch och sammanfattning

5. Nedladdningsbara E-resurser
Arbete med en katalog för digitala resurser inom ämnen som rör syd, global rättvisa och digital solidaritet pågår och kommer att presenteras under 2013.
Under hösten 2006 påbörjade vi arbetet med att presentera urvalslista med "fria digitala resurser", vilken kommer att helt ersättas av den nya katalogen.

6. Globalarkivet - ett öppet arkiv för globala rättvisefrågor
I slutet av januari 2009 lanserade Världsbiblioteket Globalarkivet. Arkivet hade då 1700 resurser som var fritt tillgängliga under Creative Commons-licenser. Arkivet fylls hela tiden på men nytt material från tidskrifter och föreningar med fokus på syd och rättvisefrågor. Länka gärna till arkivet, sprid våra banners och framför allt sprid vidare materialet i Globalarkivet! Arkivet är tänkt att innehålla artiklar, rapporter, nyheter, utredningar, uttalanden, filmer och ljudupptagningar från föreningar och tidskrifter. På en och samma gång aktiverar vi solidaritetsrörelsernas historiska dokument i kampen för en mer rättvis värld och arkiverar dem för vårt kollektiva minnes skull!

7. Arbete med Open Source
Världsbiblioteket arbetar med open source-lösningar beträffande sina web-plattformar, och med att sprida erfarenheter kring arbetet med dessa lösningar.

8. Hemsidan
Arbetet pågår med att vidareutveckla webbplatsen för Solidaritetshuset för att förbättra informationsspridningen inom och utanför huset. Ett ökat samarbete och utbyte med föreningarnas hemsidor eftersträvas. Arbete pågår även för en ökad integrering av Solidaritetshusets hemsida, Världsbibliotekets katalog, Globalarkivet och Världslitteratur.

KONTAKT
maria.bergstrand@solidaritetshuset.se
anders.jensen-urstad@solidaritetshuset.se