Palestinagrupperna i Sverige

www.palestinagrupperna.se

Palestinagrupperna i Sverige är en solidaritetsorganisation som arbetar för bredast möjliga stöd åt det palestinska folket, politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och humanitärt genom Palestinainsamlingen. Vi arbetar för en rättvis fred mellan Israel och Palestina utifrån FNs resolutioner. Vi har ett Forum Syd-finansierat informationsprojekt inom vilket vi arbetar med information, opinionsbildning och politisk påverkan.


KONTAKT

Götgatan 22
Stockholm
Tel: 08-641 72 88
fax 08-641 60 47

Yvonne Fredriksson
Anna Wester
info@palestinagrupperna.se