Fjärde Världen

www.f4world.org

Föreningen Fjärde Världen sprider information om ursprungsbefolkningar och stödjer deras kamp om rätten till eget land och självbestämmande.

Fjärde Världen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som sprider information om olika folks kultur och situation idag och genom historien. Många av dessa folk nämns inte ens i historieböckerna. 
Genom vår tidskrift Fjärde Värden informerar vi om ursprungsfolk. Vi erbjuder också andra slag av information som föredragsserier, film- och diabildsvisningar på skolor och i andra sammanhang, artiklar i dagspressen med mera. Stor vikt lägger vi också vid att representanter för ursprungsfolk och andra hotade folk bereds möjlighet att själva informera om sin situation. Vi vill också befrämja andra former av kulturellt och politiskt utbyte. 

Föreningen ger ut tidskriften Fjärde Världen. Artiklar i ädre nummer kan läsas i Globalarkivet

KONTAKT
Fjärde Världen
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

Telefon: 08-84 49 15
post@f4world.org