Kontakt

STYRELSE kontaktuppgifter
________________________________

KANSLI / FÖRVALTNING

info@solidaritetshuset.se

Bengt Krantz (förvaltning)
bengt.krantz@solidaritetshuset.se

Susanne Bergholtz (ekonomi)
susanne.bergholtz@solidaritetshuset.se
 

José Ramirez (fastighetsskötsel / vaktmästeri)
fastighet@solidaritetshuset.se

 

Maria Bergstrand (föreningsfrågor, lokalbokning, uthyrning, information)
maria.bergstrand@solidaritetshuset.se
tel 079 0769 001


INFOCENTER /VÄRLDSBIBLIOTEKET (föreningsfrågor, lokalbokning, uthyrning, information, världsbiblioteket, webb)
vbib@solidaritetshuset.se
tel 079 0769 001

Maria Bergstrand
maria.bergstrand@solidaritetshuset.se

Anders Jensen-Urstad
anders.jensen-urstad@solidaritetshuset.se

----------------