Kontakt

STYRELSE kontaktuppgifter
________________________________

KANSLI / FÖRVALTNING

info@solidaritetshuset.se

Bengt Krantz (förvaltning)
bengt.krantz@solidaritetshuset.se

Susanne Bergholtz (ekonomi)
susanne.bergholtz@solidaritetshuset.se
 

Götz Dalberg (fastighetsskötsel / vaktmästeri)
fastighet@solidaritetshuset.se
 

Viktor Eckert (föreningsfrågor, lokalbokning, uthyrning, information)
viktor.eckert@solidaritetshuset.se
tel 0790 - 76 90 01
 

Maria Bergstrand (världsbiblioteket, världslitteratur.se)
maria.bergstrand@solidaritetshuset.se

 

Nyhetsbrev

* obligatorisk