Färnebo folkhögskola

www.farnebo.se

Färnebo folkhögskola blev självständig folkhögskola 1991 efter att sedan mitten av 1970-talet bedrivit kurser i samverkan med andra folkhögskolor. De resande kurserna har varit grunden i verksamheten. Resmålen har varierat men uppläggningen av kurserna har i stort varit densamma: studier och reseförberedelser följt av en studieresa, informationsarbete och fortsatta studier som avslutning. Förutom de resande kurserna har freds- och miljöprofilerna utvecklats under åren. Kurser med freds- och miljötema utgör idag ett självklart inslag i kursutbudet. Färnebo folkhögskola strävar efter att bli ett centrum för debatt, erfarenhetsutbyte och utbildning för alla som vill söka kunskap om vår tids stora frågor.


KONTAKT

Tel: 0291-202 75
Lärarrummen i Gävle:  026 – 222 28 76, respektive 026-222 28 77
E-post: info@farnebo.se
Postadress:
Färnebo folkhögskola
Färnebovägen 874
810 20 Österfärnebo
Sverige

farnebo_logo