PeaceWorks

www.peaceworks.se

PeaceWorks är en fredsorganisation av och för unga. Det är plattformenför ungas drömmer om en hållbar värld i fred. De tre huvudsakliga verksamhetsområdena inom Peaceworks är:
- Volontärutbyten (åk ut i världen och bygg broar mellan människor och kulturer).
Genom volontärutbyten tar vi emot och skickar iväg volontärer som arbetar i sociala och ekologiska projekt runt om i världen. Våra volontärutbyten finns både inom Europa och fjärran långt!
- Lokalföreningar (starta din egen förening och driv ett fredsprojekt,globalt som lokalt).
Vi har lokalföreningar runt om i Sverige som fungerar som plattform för fd volontärer samt andra engagerade ungdomar.Lokalföreningarna driver i sin tur internationella och nationellaprojekt med inriktning på fred. Våra lokalföreningar är både nätverk, fokusgrupper och lokalgrupper som jobbar med en mängd spännande globala projekt.
- Utbildning (ta del av PeaceWorks olika forum och utbildningar som vi förmedlar).
Studier kring fred och information om fredsfrämjande utveckling utgör en väsentlig del av såväl lokalföreningarnas arbete som utbytesprogrammens komponenter som av PeaceWorks verksamhet i allmänhet.
Vill din organisation ta emot en volontär? Ta kontakt med oss!

Praktik på PeaceWorks
PeaceWorks erbjuder praktikplatser inom flera av våra verksamhetsområden under året såsom internationell volontärverksamhet, informationsverksamhet, lokalföreningsverksamhet och utbildningsverksamhet.

PeaceWorks är en fredsorganisation av och med unga, främst mellan 18 -30 år. Vi jobbar för en hållbar värld i fred!  PeaceWorks har sitt kontor på Götgatan i Stockholm och har årligen 5-6anställda, en internationell volontär samt 2-3 praktikanter.

När och hur länge?
Praktiken pågår normalt 22 veckor under vår och höst. Under sommaren tarvi emot praktikanter under 8-12 veckor.

KONTAKT
PeaceWorks
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
info@peaceworks.se