Svenska Tibetkommittén

www.tibet.se

Svenska Tibetkommittén är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som bildades 1967. Vårt syfte är att sprida information om Tibets historia och kultur, att ge humanitärt bistånd till de tibetanska flyktingarna samt att hävda det tibetanska folkets rätt att leva i fred och frihet utan inblandning utifrån. Vi tror på ickevåldet som en strategi för en fredlig lösning på Tibetkonflikten.

KONTAKT
Svenska Tibetkommittén
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

Tel: 0708-980915
Kontakt: Anita Hagelin

stk@tibet.se