Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Solidaritetshuset ägs och förvaltas av 
Solidaritetshuset Ekonomisk Förening
Orgnr: 716417-5692
Plusgiro 88 03 08-2