Textilfabrikerna vid Barnängen

Världsbiblioteket har digitaliserat boken Textilfabrikerna vid Barnängen - bilder ur Stockholms industrihistoria av Holger Rosman från 1929.

Här nedan hittar du boken i olika format:

Notera att sidnummer och fotnotsnumrering skiljer sig gentemot det tryckta originalet. Det finns säkerligen ett och annat fel som behöver korrigeras i texten som vi inte hunnit upptäcka. Om du hittar något, berätta gärna för oss genom att skicka epost till vbib@solidaritetshuset.se.

Du kan även ladda ner en faksimil (PDF). Detta är en rå, obearbetad inscannad version där varje sida är som en bild. Rekommenderas endast om du vill se exakt hur något var i originalutgåvan av boken.

Läs, använd och sprid vidare boken!
Verket har inga kända upphovsrättsliga restriktioner. Se vidare sid 3 i de digitaliserade versionerna.