· maria.bergstrand

Kortfilmslunch 27/10 kl 12. Worth dying for?

En dokumentär om mordet på den internationellt kända honduranska miljö- och människorättsaktivisten Berta Cáceres, vars organisation COPINH är del av det latinamerikanska småbrukarenätverket Cloc/La Via campesina som Latinamerikagrupperna stödjer.
Välkomna att se och diskutera korta filmer fredagar i Världsbiblioteket. (Egen matlåda)