· maria.bergstrand

Forumspel med Interfem - Se och agera mot vardagsrasism!

workshop där vi tränar på att se och agera mot rasism. Vi gör det i form av forumspel där scener med vardagsrasistiska händelser spelas upp och där vi sedan gemensamt kan diskutera och prova på olika strategier för att hantera situationen. Läs mer