· maria.bergstrand

50 år av kamp för rättvisa!

Allting började 1968. Latinamerikagrupperna firar 50 år!