· Atti

AW mot rasism måndag 4 april

Känner du till ”rekonstruktionen” i USA efter inbördeskriget? Vet du att det fanns en kort period när frigivna slavar hade möjligheter att skapa sin egen framtid, läsa på universitet, engagera sig i politiken mm. Innan ett nytt apartheidsystem inrättades, inte minst baserat på Ku Klux Klans våldsamma metoder.

Medverkande: Peter Widén, författare till boken Svart historia – slaveri, rekonstruktion och återförslavning inleder samtalet. Kommentar av Kitimbwa Sabuni, ordförande för Afrosvenskarnas Riksförbund och drivande i projektet Vidga normen – mot hudfärgsrasism i arbetslivet. Samtalet leds av Eva Nikell, folkbildare och ordförande för Socialistisk Politik/Stockholm

Folköl och mackor/piroger finns till försäljning. Välkomna!

Arr: Solidaritetshuset, Stockholm

Programmet ingår i en samtalsserie i AfterWork-format under Solidaritetshusets 40-års jubileum 2022