· viktor.eckert

7/11 - Frukostseminarium: Är vi på väg tillbaka till folkuppfostran?

Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning bjuder in till ett samtal om civilsamhällets betydelse för samhällets stabilitet, om vad vi vill med folkbildningen samt om hur vi bildar om värdet med folkbildningen.
 
Författaren, debattören och folkbildingspionjären Gösta Vestlund skrev i sin bok "Folkuppfostran, Folkupplysning, Folkbildning” (2010) om vad som menas med ordet "folk" och avslutar kapitlet på detta vis:
”Än tycks en del betrakta folkbildningsarbetet som en verksamhet av och för en mindre upplyst del av nationen. Det kanske hävdas ifråga om mer avancerar teoretiska studier. Men det moderna svenska folkbildningsarbetet är, som vi sett, något mer. Det bärs - trots många brister - av en människosyn som djupast sett är förutsättningen för ett humant och demokratiskt samhälle. Med den utgångspunkten omfattar begreppet ”folk” alla medborgare i vårt land. Att se folkbildningsarbetet som en uppgift av och för en viss del av folket är att återgå till folkuppfostrans och folkupplysningsen tid" - frågan är om det verkligen är dit vi vill?
 
På 1980-talet var Gösta Vestlund ordförande för SSNF, vår förening som då bar namnet Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran. För att ligga mer i tiden valde föreningen att 2021 ersätta "folkuppfostran" med "folkbildning", med argumentationen att ordet folkuppfostran var alltför moraliserande och distanserat. Men frågan är om vi egentligen agerade för snabbt eller för sent med namnbytet? I dagens samhällsdebatt och bland politiska förslag går att se att det återigen blivit modernt att arbeta med folkupplysning och folkuppfostran, framför folkbildning.
 
OM SEMINARIET
Vi börjar vårt frukostsamtal med Göstas ord och försöker nysta i hur vi hamnade här och om vilken betydelse civilsamhället och folkrörelserna har för samhällets stabilitet. Vi försöker även svara på hur vi kan bli bättre på att folkbilda om folkbildningen för att fler ska förstå dess värde och roll. Vi har med oss en panelen som vi snart presenterar, men kommer även lägga stor vikt vid att samtal i stor grupp för att få upp fler röster och perspektiv.
Det händer mycket politiskt kring denna fråga just nu och SSNF vill vara en plats för samtal, där de som vill främja folkbildningen kan mötas, samla kraft och inspirera varandra.
Vi bjuder på god vegansk frukost på Solidaritetshuset från kl 08.30 och har samtalet mellan kl 09.00-10.15. Du kan även medverka digitalt.
 
Medverkande:
Eva Önnersjö, tidigare organisationschef på Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och tidigare rektor på Tollare folkhögskola
Ali Osman, docent i pedagogik vid Stockholms Universitet, Göran Hägerdal, rektor på Studieförbundet NBV
Lars Trädgårdh, historiker med fokus på välfärdsstaten och civilsamhället
Anna Waara, förbundschef för Ibn Rushd.
 
Samtalet moderas av Farida al-Abani från SSNF
 

För mer information, se här!