· viktor.eckert

12/3 - Öppet möte med Svalorna Latinamerikas lokalgrupp!

Är du intresserad av att engagera dig för kvinnor och barns rättigheter i Latinamerika? Vill du träffa nya vänner, delta i bokcirkel, hjälpa till att styra upp intressanta seminarier eller andra aktiviteter och samtidigt känna att du gör något meningsfullt?
Gå med i Svalorna Latinamerikas lokalgrupp!

Nästa träff: 12 mars 19.00 i Draken.
Kontakt: beatriz.vera@svalorna.se

Arr: Svalorna Latinamerika