6 september

Barnängen på Södermalm i Stockholm var ett textilcentrum på 17/1800-talet, skildrat av bl.a Per Anders Folgelström i romansviten Vävarnas barn. Världsbiblioteket/ Solidaritetshuset huserar här idag och tillgängliggör nu Holger Rosmans bok från 1927.

5 september

Föreningen Framtidsjorden sköter odlingslådorna utanför Solidaritetshuset. Några lådor arrenderas av goda grannar.

13 augusti

Världsbibliotekets två seminarier på Ⓐ Bookfair:
10:30 – 11:30: Dataskydd och rätten till självbestämmande och
16:00 – 17:30: Frihetens rike – wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

Sidor