Boksamtal: Volontärspelet - Peter Winai

Datum: 
2024-04-22 18:00
Plats: 
Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Buss 2, 57, 66

Linnea är på väg till Afrika, fylld av förväntningar. Hon har blivit inbjuden att arbeta som volontär på ett viltreservat. Men snart hamnar hon och hennes grupp i konflikt med en annan grupp. Orden haglar.

Välkomna på boksamtal med Peter Winai, författare till boken Volontärspelet. En spänningsroman i vilken författaren vill undersöka hur språket kan stödja och styra handlingar, och hur ord kan omformas och utnyttjas som vapen.

Handlingen utspelar sig i en volontärmiljö i södra Afrika. På Wikipedia kan vi läsa om att "en volontär (franska volontaire, ‘frivillig’) är en person som erbjuder sina tjänster frivilligt och utan att kräva någon betalning, oftast organiserat genom en frivilligorganisation. Man kan vara volontär både i Sverige och utomlands. I Sverige idag kallas volontärerna ibland för frivilliga, ideella eller aktiva medlemmar. Inom utvecklingssamarbete/bistånd benämns även personer som har utlandsuppdrag med lön som volontärer.”  Men vad händer om någon – en rörelse, ett företag – utnyttjar den goda viljan att göra skillnad där drivkrafterna är allt annat än legitima? Kanske rörelser med politiska och ibland våldsamma idéer?

Här finns saker att diskutera!
Välkomna att lyssna och diskutera den 22 april, 18.00 på Solidaritetshuset.

 

*Peter Winai har, utöver sina erfarenheter av att skriva böcker, en bakgrund inom arbete i konfliktdrabbade länder. Ofta har det varit fråga om att bedöma förslag till eller resultat av svenska och europeiska insatser för att bygga samhällen och minska spänningar.  Det har gällt länder som Belarus, Kambodja, Rwanda, Palestina och Jemen.

Arr: Världsbiblioteket