De hemliga breven - Den politiska familjen och vardagens samtal

Datum: 
2024-03-12 19:00
Plats: 
Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm i Stockholm. Buss 2, 57, 66

Alva och Gunnar Myrdal, världskända och hyllade, var med och skapade 1900-talets svenska välfärdsstat. De satt i regeringen, forskade, skrev och erhöll var sitt Nobelpris. På 1980-talet vände den politiska vinden och deras gärning sattes ifråga, samtidigt som sonen Jan Myrdals bok ”Barndom” publicerades.
Samtal om boken med Bosse Lindquist, Journalist och författare


När: Tisdagen den 12 mars 2024 kl. 19 - 21
Var: Solidaritetshuset

Arr: Hammarby Norra Socialdemokratiska förening
i samarbete med Södermalmskretsen.