Foto: Ola Persson

Möte med Kuna-indianer

Datum: 
2016-04-06 18:30
Plats: 
Drakensalen i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, på söder i Stockholm (Buss 2 från Slussen till ändhållplatsen Barnängen)

PUKSU och IEDY IGUALIKINYA, Kuna-indianer från Panama, berättar om situationen idag - om kulturen och historien

Kuna-indianerna är fler än 50 000 och de flesta lever på små öar utanför Panamas kust, San Blas-öarna.
Kunas område kallas Kuna Yala. I Kuna Yala har varje samhälle sin egen politiska organisation, som leds av en Saila.

Sailan är traditionellt både politisk och andlig ledare. Sailan memorerar sånger om folkets historia och för ut dem till folket. Beslut fattas på möten i kongresshus - en struktur som tjänar både politiska och andliga syften. Det är i kongresshuset Sailan sjunger om Kunas historia, legender och lagar. Här handhar man också politiska och sociala frågor.

Ekonomin i Kuna Yala är baserad på jordbruk, fiske och tillverkning av kläder och man har en lång tradition av internationell handel.
Denna tradition av handel och självbestämmande anses av många som den främsta anledningen till att Kunas har lyckats behålla sitt oberoende i förhållande till andra grupper.

Puksu Igualikinya har som aktivist länge arbetat för ursprungsfolkens rättigheter - både lokalt och internationellt.

Puksu och Iedy har många erfarenheter att dela med sig av - och det finns gott om utrymme för frågor.

Arr: Föreningen Fjärde Världen