VÄLKOMMEN till en bred eftervalssamling

Datum: 
2022-10-15 10:00 till 21:00
Plats: 
Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm

Diskussionsdag och festkväll
VALET I SVERIGE har ägt rum under tämligen turbulenta förhållanden. Krig och upprustning, tilltro till snabba stormaktslösningar utan demokratisk förankring, en skenande klimatkris där ingen verkar ha tillräckligt kraftfulla svar, ökande sociala klyftor i samhället, och strid på kniven om hur skattemedel ska användas. Vi vill därför, ca en månad efter valet, samla alla progressiva krafter till en eftervalsdebatt med olika spännande inslag.
Arrangemanget äger rum i SOLIDARITETSHUSET på Södermalm i Stockholm. Föreningen SOCIALISTISK POLITIK bjuder in SOLIDARITETSHUSETS alla medlemsföreningar att tillsammans med oss och alla andra intresserade krafter diskutera möjligheterna inför framtiden. Vi vill skapa en bred samling eftersom vi blir starkare tillsammans. Vi vill inte bara diskutera, vi vill också gärna arbeta gemensamt med konkreta uppgifter som kan bidra till ett mer jämlikt och rättvist samhälle.

Program – Världsbiblioteket
Kaféverksamhet hela dagen, mötesplats, kulturaktiviteter, utställningar, bokbord med mera.

Program – Drakensalen 
10.00 VÄLKOMMEN!
Kören Trots Allt inleder dagen med några sånger

10.30–11.45 Pass 1
EFTER VALET – HUR KAN EN RÖD-GRÖN VÄNSTER OCH FOLKRÖRELSERNA STÄRKAS?
Inledning: Pelle Andersson, Ordfront förlag.
Panel: Lars Taxén, Medborgarkommissionen/Gemensam Välfärd, Per Sundgren, vänsterdebattör, Kitimbwa Sabuni, Afrosvenskarnas Riksorganisation, Åsa Mattsson, redaktör för tidningen RÖTT. Öppen diskussion.
Moderator: Kjell Östberg, rörelsehistoriker.

12.00- 13.00 Pass 2
KLIMAT-ALARM: VAD KRÄVS FÖR EN RÄTTVIS OMSTÄLLNING?
Inledning: Jens Holm, riksdagsledamot Vänsterpartiet.
Panel: Ståle Holgersson, docent i kulturgeografi och författare, Linn Rabe, Framtidsjorden. Öppen diskussion.
Moderator: Lars Herneklint, journalist och miljöaktivist.

13.00-13.30 PAUS
med möjlighet till lunchförtäring (kafé i VÄRLDSBIBLIOTEKET)

13.30-14.15 Pass 3
NEJ TILL KRIG OCH STORMAKTSALLIANSER – NEDRUSTNING FÖR EN HÅLLBAR FRED
Inledning: Åke Eriksson, styrelseledamot i Svenska Freds Stockholm
Panel: Maud Johansson, valobservatör, nyligen hemkommen från Bosnien, Håkan Blomqvist, initiativtagare till Zimmervalduppropet, m fl.  Öppen diskussion.
Moderator: Eva Nikell, journalist och folkbildare.

14.30-15.30 Pass 4
TRYGGA ORTER – VÄLFÄRD OCH DEMOKRATI, UTBILDNING, BOSTÄDER OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING
Inledning: Rene Leon Rosales, Mångkulturellt Center i Botkyrka.
Panel: Ilhan Kellecioglu, Ort till Ort, Elena Karlström, Vänsterpartiets distriktsstyrelse. Öppen diskussion.
Moderator: Eva Nikell, journalist och folkbildare.

15.45-16.45 Pass 5
MEDIAPOLITIKEN OCH MÅNGFALDEN – HUR SKA ALTERNATIVMEDIA KLARA AV FRAMTIDEN?

Inledning: Anna-Klara Bratt, Fempers Nyheter.
Panel: Marco Espvall/Internationalen, Rebecka Bohlin/ETC Magasin, Leonidas Aretakis/ Flamman. Öppen diskussion.
Moderator: Arnold Jeppsson, journalist.

17.00-17.15
SUMMERING av dagen – Håkan Blomqvist, idéhistoriker

18.00-22.00 FEST
tillsammans med Kurdiska Kvinnorådet Amara – god mat, dans och musik, bar, trevlig samvaro i Världsbiblioteket och Drakensalen.

ARRANGÖR: Föreningen Socialistisk Politik, Stockholmsavdelningen.
Programmet ingår i en serie arrangemang under Solidaritetshusets 40-års jubileumsår 2022