Afrikagrupperna

Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som arbetar för en mer rättvis världsordning. Vi arbetar i fem länder i södra Afrika, Angola, Namibia, Sydafrika, Mocambique och Zimbabwe

Afro Asian Culture Center

Kulturföreningen Afro Asian Culture Center bildadesav några vänner 2006 och är baserad i Stockholm
Föreningen  arbetar med att sprida information i Sverige kring olika konst- och kulturuttryck av kulturskapare från Afrika.
Vi arrangerar festivaler, workshops, temadagar, utställningar, konserter, författarbesök, kulturutbyte och seminarier med dans, film, teater, konst och litteratur. Sedan 2005 har vi samarrangerat Afro Culture Festival
 

Artikel 2

Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm) är en ideell organisation som genom insamling och second hand arbetar för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Vi stödjer människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter runtom i världen, med ett särskilt fokus på Västsahara - Afrikas sista koloni.

Artister för fred

Vi i Artister för Fred tror på att verka för fred i kulturens namn, genom att skapa utrymme för sång, musik, teater, dans, konst, poesi, regi, scenografi, film, ljus och ljud vid konserter, galor, föreläsningar, manifestationer och annat som ordnas i fredens namn. Varmt välkommen att bli en del av Artister för Fred!

För mer info, se här.

 

Kontakt:

affmeddelanden@gmail.com

Esperanta Civito

Esperanta Civito är ett parlamentariskt organiserat konsortium av enskilda och juridiska personer, som gemensamt använder esperanto för att bygga och tillämpa en mångsidig icke-nationalistisk och icke-rasistisk demokratisk solidaritetskultur.

Framtidsjorden

Framtidsjorden är ett internationellt nätverk som stödjer initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund.
Nätverket har medlemsorganisationer i Latinamerika, Asien och Sverige.

Färnebo folkhögskola

Färnebo folkhögskola är en engagerad skola, som ger dig kunskap för fortsatta studier, yrkesliv och livet i stort.
Vi jobbar ihop med folkrörelser i Sverige och runtom i världen. Vi är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola.
 

Föreningen Tillsammans

Föreningen Tillsammans är en ideell organisation som arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld. Genom att sprida kunskap, erbjuda stöd och arbeta med påverkan motverkar och förebygger vi sexuellt våld. Vi tror att förändring är möjligt!

För kontakt:

Interfem

Interfem bildades 2006 som en tankesmedja och resurscenter för rasifierade kvinnor och rasifierade transpersoner och en plattform för feministisk och antirasistisk förändring.

LatiCe

LatiCe -Latinamerika i Centrum –är en ideell förening med prioriterade områden a) gender och sexuell mångfald b) fattigdom, c) ursprungsbefolkning, d) personer med funktionsnedsättning, e) miljö och f) kultur.

Nordisk Hjälp

Nordisk Hjälp är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Organisationens främsta uppgift är att hjälpa flyktingar och nödställda människor och bekämpar fattigdom både med långsiktiga utvecklingsprojekt som är rättighetsbaserade och med akuta humanitära insatser som är behovsbaserade.

Operation 1325

Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetar organisationen för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 1325 förordar, informerar, utbildar och skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka beslutsfattare, det civila samhället och allmänheten med syftet att implementera FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Palestinagrupperna i Sverige

Palestinagrupperna i Sverige är en solidaritetsorganisation som arbetar för bredast möjliga stöd åt det palestinska folket, politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och humanitärt genom Palestinainsamlingen. Vi arbetar för en rättvis fred mellan Israel och Palestina utifrån FNs resolutioner

PeaceWorks

PeaceWorks är en fredsorganisation av och med unga, främst mellan 18 -30 år. Vi jobbar för en hållbar värld i fred! De tre huvudsakligaverksamhetsområdena inom Peaceworks är: Volontärutbyten, Lokalföreningar och Utbildning

Sameföreningen i Stockholm

Sameföreningen har allt sedan starten 1947 varit en viktig samlingspunkt för inflyttade, i Stockholm uppvuxna, och samer på tillfälligt besök i Stockholm.
”Föreningen har till uppgift att i Stockholm med omnejd, ta tillvara och befrämja samiska intressen i kulturellt, socialt och ekonomiskt hänseende, samt att arbeta för att sprida kunskap om samiska förhållanden. Detta skall ske under demokratiska former och enligt samisk tradition."

http://sameforeningen-stockholm.se

Socialistisk Politik, Stockholmsavdelningen

Socialistisk Politik, Stockholmsavdelningen

Socialistisk Politik är en nationell förening som verkar som idéströmning eller tankesmedja för att åstadkomma en mer rättvis och jämlik värld. Vi har funnits under olika namn sedan 1971, och beslöt hösten 2019 att omvandla oss från en liten, partibyggande organisation till en partipolitiskt oberoende förening. Vi ingår i den socialistiska världsrörelsen Fjärde Internationalen. 

Svalorna Latinamerika

Svalorna Latinamerika
www.svalorna.se

Svalorna Latinamerika är en partipolitisk och religiöst oberoende organisation som arbetar på gräsrotsnivå med lokala samarbetsorganisationer i Bolivia, Guatemala, Nicaragua och Peru med fokus på demokrati och påverkan, jämlikhet och hållbar utveckling. 

Svenska Tibetkommittén

En partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening bildad 1967 med syfte är att sprida information om Tibets historia och kultur, ge humanitärt bistånd till de tibetanska flyktingarna samt hävda det tibetanska folkets rätt att leva i fred och frihet

Swedo

Swedo är en svensk biståndsorganisation som arbetar med att förbättra mänskliga rättigheter för kurdiska befolkningen i mellanöstern. Föreningen är icke-statlig, icke-politisk, icke-religiös.
Idag innefattar det bistånd till kurdiska befolkningen i norra Irak.