Solidaritetshuset och covid19

Solidaritetshuset Ekonomisk förenings styrelse uppdaterar policy och riktlinjer kontinuerligt
Riktlinjer gällande tills vidare.
Uppdaterat 2022-02-10

Solidaritetshuset och Coronavirus

  • Solidaritetshuset ska uppmana medlemsföreningar och hyresgäster att skydda sig själva och andra mot Covid-19, genom att ta del av och följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och information
     
  • I Solidaritetshusets samlingslokaler gäller nu ordinarie riktlinjen att max 60 personer får vistas samtidigt i lokal Biblioteket, max 40 samtidigt i lokal Draken.
     
  • Handsprit finns tillgängligt i mötesrummen. Dessutom vid entrén,  i  köket plan 1, samt i husets samtliga toaletter. Dubbelkolla gärna innan mötet att de är påfyllda.
     
  • Styrelsen följer utvecklingen och kan komma att komplettera eller ändra dessa riktlinjer.