Solidaritetshuset och covid19

Solidaritetshuset Ekonomisk förenings styrelse uppdaterar policy och riktlinjer kontinuerligt
Riktlinjer gällande från 2021-09-29 tills vidare.

Solidaritetshuset och Coronavirus

 • Solidaritetshuset ska uppmana medlemsföreningar och hyresgäster att skydda sig själva och andra mot Covid-19, genom att ta del av och följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och information styrelsen lagt ut på hemsidan, skickat ut via mail samt anslagit i huset.
   
 • I Solidaritetshusets samlingslokaler är riktlinjen att max 60 personer får vistas samtidigt i lokal Biblioteket, max 40 samtidigt i lokal Draken.
   
 • För möten och arrangemang i gemensamma samlingssalarna Draken och Biblioteket gäller att arrangören ansvarar för att maxgränsen hålls och är vara noggrann med att informationen innan mötet informera om max antal deltagare och påminna om att personer med symtom absolut inte ska delta.
  Vi rekommenderar också arrangören att göra riskbedömning och vidta åtgärder inför mötet, t.ex. med hjälp av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riskbedömningsverktyg. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
  Innan mötet
  Möblera lokalen så att deltagarna kan hålla distans. Salarna har möjlighet till flexibel möblering.
  Handsprit finns tillgängligt i mötesrummen. Dessutom vid entrén,  i  köket plan 1, samt i husets samtliga toaletter. Kolla innan mötet att de är påfyllda.
   
 • Styrelsen följer utvecklingen och kan komma att komplettera eller ändra dessa riktlinjer och påföljande uppmaningar.